Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Ένα σχόλιο για την παιδαγωγική αξιοποίηση της Πληροφορικής και των ΤΠΕ(θεματική ενότητα 7)

Η εφαρμογή της πληροφορικής και των ΤΠΕ στο σχολείο έχει αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα της πληροφορικής,το οποίο ως στόχο έχει την μετάδοση γενικών,αλλά και  ειδικότερων εφαρμογών πάνω στους υπολογιστές.Η εξέλιξη της τεχνολογίας συνέβαλλε στο να πραγματοποιείται το μάθημα στους χώρους διδασκαλίας ευκολότερα και πιο ευέλικτα.Η γνώση της χρήσης του Η/Υ από τον διδάσκοντα συμβάλλει στο να γίνεται πιο κατανοητό το μάθημα από τους μαθητές-φοιτητές.Όλες οι αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν τα μέσα που παρέχει η πληροφορική,ώστε να οικοδομήσουν ένα υγιές σύστημα παιδείας.Σκοπός των ΤΠΕ είναι να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του διδάσκοντα στους μαθητές του με τρόπο έτσι,ώστε να μην επικρατήσει σύγχυση στις σκέψεις του μαθητή.